Google Linkedin YouTube

Wielu przedsiębiorców stara się najpierw samodzielnie dochodzić odzyskania pieniędzy firmowych, ponieważ obawiają się wysokich stawek narzucanych przez firmy windykacyjne. Jednak choć odzyskanie długu przez windykatorów nie jest bezpłatne z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas i dalsze utracone pieniądze.

Cały proces zarządzania należnościami nie jest dla przedsiębiorstwa neutralny finansowo. Jednak koszty obsługi należności należy traktować, jako pieniądze wydane na redukcję ryzyka utraty należności. Zatem jest to forma zabezpieczenia firmy przed ,,złymi długami”. Przeciętnie firmy z powodu „złych długów” tracą rocznie 1% obrotów. Koszt windykacji polubownej minimalizuje straty do 0,5% obrotów firmy, co w skali roku może przynieść poważne oszczędności.

Obsługę procesów związanych z należnościami w firmie można podzielić na :

a. procedury wewnętrzne (inhouse)

b. usługi zewnętrzne (outsourcing)

Koszty wewnętrznej kontroli należności łatwo wyliczyć. Są to głównie płace pracowników oraz koszty uboczne, takie jak: koszty listów, telefonów, czasami wizyt u dłużników.

Korzystanie z usług zewnętrznych wiąże się z ponoszeniem następujących kosztów:

Zapobieganie długom:

 • automatyczny monitoring należności: 10 zł/m-c za 10 klientów,  99 zł/m-c za monitorowanie 100 klientów. Czasami możliwe jest darmowe monitorowanie 5 kontrahentów.
 • Przygotowanie raportu o firmie krajowej: 100-300 zł.
 • Raport z biura informacji gospodarczej: od 50 zł (cena zawiera też „część” abonamentu).
 • Roczne użytkowanie pieczęci prewencyjnej –od 200 zł
 • Sprawdzenie majątku firmy przez detektywa – od 2000 zł

Windykacja:

 1. Windykacja polubowna: prowizja od odzyskanych wierzytelności – od 7-30%, w zależności od kwoty długu i jego wieku.   Kwota  należności 20 000 zł przeterminowanych o 60 dni będzie mogła być windykowana za 9%, kwota  300 zł przeterminowana o 180 dni będzie windykowana za 30%. Firmy windykacyjne mogą też  czasami pobierać opłaty dodatkowe:
  1. Opłatę wstępną za przyjęcie do windykacji – średnio ok. 200 zł. Firma pobierając opłatę „nie wybiera długów”. Przyjmuje do obsługi wszystkie opłacone zlecenia, daje też z reguły niższe prowizje.
  2. Ryczałt miesięczny – 200-800 zł, w zamian klient może otrzymać: niższe prowizje, darmową pieczęć, darmowe usługi monitoringu należności, dostęp do informacji o wypłacalności firm, dostęp do raportów o przebiegu sprawy.
  3. Opłatę za wyjazd do dłużnika- średnio 200-300 zł, jeśli kwota długu jest niska, a wierzyciel życzy sobie wizyty terenowej.

Powyższy rozkład kosztów windykacji zleconej odpowiedniej firmie jest przykładowy i może się różnić w zależności od przyjętego modelu współpracy. Zazwyczaj firmy windykacyjne przewidują abonamenty na swoje usługi, pakiety, a także rabaty dla stałych zleceniodawców, co znacząco obniża koszty i pozwala wypracować idealny scenariusz współpracy.

Warto pamiętać, że zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów windykacji od dłużnika, co w praktyce czyni windykację darmową. Więcej informacji w tym artykule.

O autorze

Tadeusz Broś

Dyrektor operacyjny działu windykacji. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Controling i Finanse Przedsiębiorstw. Nadzoruje Departament Windykacji - zespół analityków, windykatorów biurowych oraz negocjatorów terenowych. Odpowiada za tworzenie i doskonalenie procedur windykacji stosowanych w EULEO oraz opracowuje procedury szkoleniowe dla Departamentu Windykacji. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu trudnych negocjacji, bezpieczeństwa w zarządzaniu należnościami, pozyskiwania informacji, zabezpieczania wierzytelności i windykacji. Posługuje się językiem angielskim. Interesuje się psychologią. Jako były sportowiec stara się aktywnie spędzać wolny czas.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k