Google Linkedin YouTube
czyszczenie bilansu

Koniec roku obrotowego, to dla wielu przedsiębiorców granica oczekiwania na uregulowanie należności przez dłużników. W tym okresie warto oczyścić bilans z należności trudno ściągalnych, np. sprzedając je firmie windykacyjnej. Na czym polega czyszczenie bilansu i czy opłaca się przedsiębiorstwu? O tym dowiesz się z poniższego tekstu.

Należności stracone – czy da się z nich coś wycisnąć?

Koniec roku obrotowego to czas zamykania bilansu, w którym przedsiębiorcy muszą uporządkować należności, również te przedawnione, po bezskutecznych egzekucjach komorniczych, nierokujące na spłatę oraz drobne, których dochodzenie na drodze sądowej jest po prostu nieopłacalne.

Pozostawienie należności trudno ściągalnych samych sobie ma niekorzystny wpływ na wizerunek bilansowy firmy. Często wykorzystywanym rozwiązaniem pozbycia się tych należności jest zlecenie czyszczenia bilansu profesjonalnej firmie windykacyjnej. Usługa ta polega na wykupie pakietu trudnych do odzyskania należności, znajdujących się w aktywach podmiotu gospodarczego. W ten sposób przedsiębiorstwo nie tylko poprawia wizerunek bilansowy, ale co ważniejsze unika długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.

Potrzebne dokumenty

W celu sprzedaży wyżej opisanych należności należy przygotować:

  • umowę i faktury potwierdzające roszczenie,
  • kopię nakazu zapłaty lub wyroku sądowego,
  • postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności.

Dlaczego to się opłaca?

Dzięki czyszczeniu bilansu firma zyskuje nie tylko wspomniane wcześniej korzyści wizerunkowe, ale także ekonomiczne, m.in. zmniejsza zobowiązania podatkowe, gdyż trudne należności zostaną wliczone w koszt uzyskania przychodu, bez uzyskiwania tytułu wykonawczego i decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Pozwala też na pokazanie w bilansie rzeczywistego stanu finansowego przedsiębiorstwa oraz umożliwia rozwiązanie zaległych spraw. Oczyszczony bilans umożliwia firmie wejście w nowy rok obrotowy bez należności trudno ściągalnych, a tym samym daje nowe możliwości wypracowania zysku, bez straconych należności.

Więcej na temat usługi czyszczenia bilansu znajdziesz w tym artykule.

O autorze

x-Agnieszka Polus

Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k