Google Linkedin YouTube
czysty bilans

Początek roku kalendarzowego dla wielu przedsiębiorstw oznacza zbliżający się termin przedstawienia sprawozdania finansowego. W skład obowiązkowych elementów sprawozdania wchodzi m.in. bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów jednostki gospodarczej, przygotowywany na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Co zrobić, żeby legalnie uzyskać czysty bilans? Przeczytaj i dowiedz się na czym polega czyszczenie bilansu.

Pojęcie czyszczenia bilansu

Czyszczenie bilansu to czynność polegająca na uporządkowaniu trudno ściągalnych wierzytelności, bezpośrednio wpływających na niekorzystne zamknięcie bilansu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, profesjonalne firmy windykacyjne zajmują się świadczeniem usługi z zakresu czyszczenia bilansu. Wykupują pakiety trudnych do odzyskania należności, znajdujących się w aktywach przedsiębiorstwa. W ten sposób firma może skutecznie poprawić swój wizerunek bilansowy i co ważniejsze, może uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.

Czym są należności trudno ściągalne?

Termin należności w rachunkowości oznacza uprawnienie do otrzymania w wyznaczonym terminie świadczenia pieniężnego bądź rzeczowego od dłużnika. Do należności trudno ściągalnych zalicza się:

 • przedawnione (upłynął termin ich egzekwowania),
 • nieściągalne (po bezskutecznej egzekucji),
 • nierokujące na spłatę (proces ich odzyskiwania trwa bezskutecznie od kilku lat),
 • drobne (ich dochodzenie na drodze sądowej jest nieopłacalne).

Ich sprzedaż daje możliwość rozwiązania problemu długów od nierzetelnych kontrahentów.

Korzyści z czyszczenia bilansu

Decydując się na sprzedaż pakietu trudno ściągalnych należności, przedsiębiorstwo zyskuje szereg istotnych korzyści:

 • poprawa wizerunku bilansowego firmy;
 • rozwiązanie zaległych spraw dotyczących nierzetelnych kontrahentów, nieuregulowanych płatności oraz zamknięcie kont analitycznych;
 • zmniejszenie zobowiązań podatkowych– trudne należności zostaną wliczone w koszty uzyskania przychodu, bez konieczności uzyskiwania tytułu wykonawczego i decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 • pokazanie w bilansie rzeczywistego stanu finansowego przedsiębiorstwa.

Jak sprzedać trudno ściągalne należności?

Należy skompletować dokumenty wymagane przy transakcji sprzedaży trudno ściągalnych należności, tj.:

 • umowę i faktury potwierdzające roszczenie,
 • kopię nakazu zapłaty lub wyroku sądowego,
 • postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności.

Czyszczenie bilansu to legalny i sprawdzony sposób na pozbycie się niepotrzebnych długów kontrahentów względem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, mający problemy z odzyskaniem bardzo przeterminowanych należności, często wybierają to rozwiązanie z powodu jego skuteczności. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat u pracownika biura obsługi klienta firmy windykacyjnej.

O autorze

Piotr Kaźmierczak

Pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy, w tym zwłaszcza ofertę usług, sprzedaż, marketing i PR. Stworzył koncepcję szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje pozazawodowe zainteresowania skupia na: historii, literaturze środkowoeuropejskiej, muzyce fado, muzyce operowej, teatrze. Amatorsko uprawia: żeglarstwo, narciarstwo, biegi, koszykówkę. Wolny czas najchętniej spędza podróżując po Europie w poszukiwaniu ciekawej kuchni regionalnej i dobrego wina.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k