Google Linkedin YouTube
branży transportowej

W 2018 roku już 23,7 tys. firm z branży transportowej jest łącznie zadłużonych na 925 mln złotych. W stosunku do 2017 roku problem nieuregulowanych należności wzrósł o 40%.

Jak wynika z danych zawartych w raporcie „Polski transport hamowany przez unijne przepisy i rekordowe długi” opracowanym przez wrocławskie biuro informacji gospodarczej, od 2014 roku problemy finansowe tej branży utrzymują tendencję wzrostową. Dynamikę tę świetnie obrazują dane sprzed czterech lat, kiedy to zadłużenie polskich przewoźników wynosiło niespełna 408 mln zł.

gospodarki

W I kwartale b. r. wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) została podwyższona z poziomu 89, 1 do 89, 9 punktów. Wysoki wskaźnik INP świadczy o znacznej ilości zatorów płatniczych w kraju, co więcej nieuregulowane faktury przyczyniają się do spowolnienia lub zahamowania rozwoju gospodarczego państwa. Jak można zapobiec zatorom płatniczym?

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k